Strona główna  - Opłaty za wstęp na niektóre obszary GPN
Opłaty za wstęp na niektóre obszary GPN
Załącznik nr 3 do
Zarządzenia nr 6/2012
Dyrektora GPN z dnia 29.03.2012 r.
 
Cennik opłat za wstęp na niektóre obszary  Gorczańskiego Parku Narodowego
 

                                                                          § 1
1.    Opłaty pobierane są za wstęp na następujące obszary Parku:
          a)  szlak w dolinie potoku Turbacz na odcinku polana Hucisko –  Olszowy potok;
          b)  szlak w dolinie Olszowego potoku na odcinku polana Hucisko - Poręba Górna;
          c)  szlak niebieski na odcinku Polana Hucisko – Czoło Turbacza;
          d)  szlak zielony na odcinku Polana Tobołów – Obidowiec;
          e)   ścieżki przyrodnicze:  "Dolina potoku Turbacz", "Na Turbaczyk".
2.    Wysokość opłat za jednorazowy wstęp na obszary wymienione w § 1 ust. 1 wynosi:
          a) bilet normalny – 4,0 zł      
          b) bilet ulgowy  –  2 zł
3.    Wysokość opłat za wstęp na obszary wymienione w § 1 ust. 1 na okres 3 dni wynosi:
          a)  bilet normalny – 8,0 zł
          b)  bilet ulgowy – 4,0 zł
4.   Wysokość opłat za wstęp na obszary wymienione w § 1 ust. 1 na okres 7 dni wynosi:
          a) bilet normalny – 20,0 zł
          b) bilet  ulgowy – 10,0 zł
5.   Opłaty za wstęp na niektóre obszary Parku – jednorazowe – można uiścić również   poprzez usługę Bilet SMS.
6.   Zasady serwisu SMS Premium określa regulamin wprowadzony zarządzeniem nr       12/2014   z dnia 30.04.2014r.
7. Cena usługi zakupu biletu za pomocą sms wynosi 4,92 zł – bilet normalny, w tym wartość biletu wstępu do GPN – 4,00 zł.
8. Cena usługi zakupu biletu za pomocą sms wynosi 2,46 zł – bilet ulgowy, w tym wartość     biletu wstępu do GPN – 2,00 zł.
9. Podstawa do przychodu dla Parku określonych w ustawie o ochronie przyrody wynosi 4,00 zł brutto w przypadku biletu normalnego i 2,00 zł brutto w przypadku biletu ulgowego.

                                                                           § 2
Opłaty wymienione w § 1 ust. 2-  4  są pobierane  w okresie od 1 maja do 31 października.
                                                                           § 3
Opłat za wstęp na obszary wymienione w § 1 ust. 1 nie pobiera się od:
a)  mieszkańców   gmin   położonych  w  granicach  parku  narodowego  i  gmin  graniczących   z parkiem legitymujących się dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym zameldowanie;
b)  dzieci w wieku do 7 lat;
c)  osób,  które   posiadają  zezwolenie  dyrektora  parku na  prowadzenie  badań naukowych  w zakresie   ochrony przyrody;
c)  uczniów   szkół  i  studentów  odbywających  zajęcia  dydaktyczne  w  parku narodowym w zakresie  uzgodnionym z dyrektorem   parku narodowego;
d) osób udających się najkrótszą drogą do wyznaczonych miejsc kultu religijnego;
e)  członków rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. poz. 1863) posiadającej ważną Kartę Dużej Rodziny.
                                                                              § 4
Upoważnionymi do opłat ulgowych za wstęp na obszary wymienione w §1 ust. 1 są:  
         a)  uczniowie szkół i studenci;
         b) emeryci i renciści;
         c)  osoby niepełnosprawne;
         d)  żołnierze służby czynnej.

                                                                                § 5
Środki uzyskane z opłat za wstęp na niektóre obszary Parku  są przeznaczone na utrzymanie infrastruktury turystycznej Parku oraz na dofinansowanie działalności ratowniczej Grupy Podhalańskiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, działającej na terenie GPN.  
                                                                                § 6
Do kontroli biletów upoważnieni są funkcjonariusze Straży Parku, dyrektor, zastępca dyrektora, leśniczowie, podleśniczowie i strażnicy obwodów ochronnych.
                                                                                § 7
Bilety wymienione  w §1 ust. 2 - 4  można  nabywać   w Dyrekcji GPN W Porębie Wielkiej 590 – od poniedziałku do piątku w godz. 7.15- 15.15 – oraz w punktach wymienionych na stronie internetowej GPN  www.gorcepn.pl.

                                 
                                                                                (-) Dyrektor Gorczańskiego Parku Narodowego
 

 

Positive-Power
KSIĘGA GOŚCI | DODAJ DO ULUBIONYCH | POLEĆ ZNAJOMEMU | MAPA STRONY
BIP
Wersja polska
Wersja niemiecka
Wersja angielska