Strona główna  - Zasady uzyskiwania uprawnień przewodnika po GPN
Zasady uzyskiwania uprawnień przewodnika po GPN

 Informacja z dnia 07.03.2019r. 

Listy uczestników szkolenia w dniach 18-19.05.2019r. są zapełnione.

Ewentulane zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie na listę rezerwową.

Szkolenia dla przewodników beskidzkich 2019 - informacja

Szkolenie 2019 - formularz zgłoszenia

 

 Regulamin

uzyskiwania uprawnień
przewodnika turystycznego po Gorczańskim Parku Narodowym

1. Celem wprowadzenia uprawnień przewodnika po GPN jest:
   - informowanie zainteresowanej kadry przewodnickiej o walorach przyrodniczych i kulturowych    
     Gorców oraz aktualnych działaniach GPN 
   - kompetentna obsługa przewodnicka po terenie Parku
   - edukacja przyrodnicza turystów prowadzona przez fachowo przygotowanych przewodników
   - kształtowanie i utrwalanie pozytywnych postaw turystów wobec przyrody w  bezpośrednim
      kontakcie z nią.
2. Przewodnikiem po GPN może zostać przewodnik beskidzki  posiadający uprawnienia na
    wschodnią część    Beskidów    Zachodnich po odbyciu jednodniowego szkolenia obejmującego   
     część teoretyczną oraz  praktyczną w terenie.
     2.1. Część teoretyczna to wykład  /min. 2 godziny/  dotyczący następujących zagadnień:
            -  Gorczański Park Narodowy – znaczenie, cele i  aktualna działalność
            -  Zasady udostępniania terenu  GPN dla turystyki i edukacji
            -  Historia ochrony przyrody w Gorcach
            -  Flora i fauna GPN.  Gatunki chronione i rzadkie
            -  Ekosystemy leśne - piętra i zbiorowiska roślinne.
            -  Gorczańskie polany – ich historia, walory i przyszłość 
            -  Walory kulturowe Gorców 
            -  Historia osadnictwa w Gorcach
            -  Wybrane zagadnienia geologiczne i geomorfologiczne Gorców.  
    2.2. Na kolejnych szkoleniach jeden z powyższych tematów jest przedstawiany szerzej  niż
           pozostałe.
    2.3. Część praktyczna to wycieczka terenowa  (5-6 godzin) odbyta w okresie wegetacyjnym  
           (okres   maj – wrzesień),  podczas której kandydaci zapoznają się z:
            -  zagospodarowaniem turystycznym GPN
            -  zasadami udostępniania parku dla ruchu turystycznego
            -  walorami przyrodniczymi, kulturowymi i krajobrazowymi  GPN.
3. Szkolenie odbywa się na wniosek zainteresowanego koła przewodnickiego lub nieformalnej
     grupy przewodników (min. 20 osób).
    3.1. Zgłoszenia dokonać należy  co najmniej na  1 miesiąc przed  planowanym terminem  szkolenia.
           Ostateczny  termin szkolenia uzgodnić należy z odpowiedzialnym za nie pracownikiem  GPN.   
    3.2. Opłata za szkolenie jest ustalana zarządzeniem  wewnętrznym Parku.
4. Przewodnik beskidzki po odbyciu szkolenia  nabywa uprawnienia przewodnika na teren GPN.
     4.1.  Uprawnienia są ważne na okres 3 lat. Ich przedłużenie na kolejne 3 lata następuje po
             odbyciu szkolenia.
     4.2 . Uprawniony otrzymuje legitymację Przewodnika po GPN , która wystawiana jest w terminie 1
             miesiąca od daty  odbycia szkolenia i wysyłana do kół przewodnickich .
     4.3.  Przewodnika po GPN  ma prawo do nabycia (za dodatkową opłatą) i noszenia odznaki
             Przewodnik GPN.
5. Przewodnik po GPN nabywa prawo do bezpłatnego udziału w  innych szkoleniach
     organizowanych  przez Park.    Informacji o takich szkoleniach zainteresowane koła jak i
     indywidualni przewodnicy mogą  zasięgać na bieżąco w    Zespole Edukacji i Udostępniania GPN. 
6. W przypadku nie przestrzegania  zasad regulaminu dla odwiedzających GPN  przez przewodnika
     czy uczestników prowadzonej przez niego grupy, uprawnienia Przewodnika po GPN mogą zostać
     odebrane.


   Zgodnie z Zarządzeniem nr 8 Dyrektora Gorczańskiego Parku Narodowego z dnia 04.02.2019 r. opłata za szkolenie na uprawnienia przewodnika turystycznego po GPN wynosi:

- 10 zł od osoby w przypadku, gdy szkolenie prowadzi pracownik merytoryczny Gorczańskiego Parku Narodowego

- 20 zł od osoby w przypadku, gdy szkolenie prowadzi specjalista nie zatrudniony w Gorczańskim Parku Narodowym

Opłata  obejmuje koszty związane z organizacją jednodniowego szkolenia obejmującego część teoretyczną (wykład w Ośrodku Edukacyjnym GPN Poręba Wielka 4) oraz praktyczną (przejście terenowe). Opłata obejmuje podatek VAT w wysokości 23%.

Należne opłaty należy uiścić gotówką w kasie GPN lub przelewem na konto GPN na podstawie wystawionej faktury VAT.

 

 Terminy szkoleń można uzgadniać kontaktując się z  Małgorzatą Józefiak
                            - telefonicznie  - 600-382-119
                            lub e-mailowo  - malgorzata.jozefiak@gorcepn.pl

           

Opracowała : Krystyna Popko-Tomasiewicz

Aktualizacja: Małgorzata Józefiak

 

 

Positive-Power
KSIĘGA GOŚCI | DODAJ DO ULUBIONYCH | POLEĆ ZNAJOMEMU | MAPA STRONY
BIP
Wersja polska
Wersja niemiecka
Wersja angielska