Strona główna  - Zarządzenia dotyczące udostępniania Parku
Zarządzenia dotyczące udostępniania Parku

 

ZARZĄDZENIE NR 7/2014 
DYREKTORA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO 
z dnia 20 03.2014r. 
w sprawie zamknięcia szlaku spacerowego, rowerowego i konnego na odcinku polana Jaworzyna Kamienicka - dolina Kamienicy  (most przy Papiezówce)


 ZARZĄDZENIE NR 6/2012
DYREKTORA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Z DNIA  29 MARCA 2012 R.

w sprawie udostępniania  obszaru  Gorczańskiego Parku Narodowego
w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych.

   Na podstawie:
-    art. 8e ust.1   ustawy  o ochronie przyrody z dnia 16.kwietnia 2004  w związku  z art.1 ust.3 ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw z dnia 18.07.2011r.  (Dz. U. z 2011r. Nr 224, poz. 1337),
-   art. 3 ust. 1 i ust. 2 pkt.2  ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2011 r. nr 208  poz. 1241),
-    art.  15 ust.1   ustawy  o ochronie przyrody z dnia 16.kwietnia 2004 (tekst jednolity    Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z późniejszymi zmianami),
-    art. 12 ust. 3 i 4   ustawy  o ochronie przyrody z dnia 16.kwietnia 2004 (tekst jednolity Dz. U. z 2009r.  Nr 151 poz. 1220 z późniejszymi zmianami) w związku z § 2  Rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty (Dz. U. z 2005r.  nr 91, poz. 765);
zarządza się, co następuje:

                                                                                      § 1
1. Na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego wyznacza się miejsca udostępniane w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych. Określa się również  sposób ich udostępniania  oraz  maksymalną liczbę osób mogących przebywać jednocześnie  w tych miejscach.
2. Wykaz miejsc udostępnianych w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

                                                                                     § 2
Zasady udostępniania obszaru  Gorczańskiego Parku Narodowego w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych określa  regulamin dla odwiedzających, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

                                                                                    § 3
1. Za wstęp na niektóre obszary Parku pobierane są opłaty. 
2. Wykaz miejsc oraz  wysokość opłat,  zawiera załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

                                                                                     § 4
1. Tracą moc zarządzenia :
   a)  Zarządzenie  nr 14/2009 Dyrektora GPN z dnia 04.09.2009r. w sprawie udostępniania      turystycznego terenu  Gorczańskiego Parku Narodowego
   b) Zarządzenie  nr 3/2010 Dyrektora GPN z dnia 01.03.2010r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dla odwiedzających Gorczański Park Narodowy
  c) Zarządzenie Dyrektora GPN    nr 7/2005 z dnia 16 lipca 2005 r. w sprawie pobierania opłat za wstęp na niektóre obszary Parku

                                                                                   § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2012 r.

Dyrektor GPN
(-) mgr inż. Janusz Tomasiewicz

 ó

Positive-Power
KSIĘGA GOŚCI | DODAJ DO ULUBIONYCH | POLEĆ ZNAJOMEMU | MAPA STRONY
BIP
Wersja polska
Wersja niemiecka
Wersja angielska