Strona główna  - Wydawnictwa
Wydawnictwa
Oferta wydawnicza GPN jest przygotowana z myślą o wszystkich, którzy przybywając w Gorce chcą łączyć turystykę z poznawaniem przyrody oraz historii i kultury materialnej Gorców. Dzięki różnorodności naszych publikacji każdy może tutaj znaleźć coś dla siebie.
 
Publikacje, wydane nakładem własnym GPN oraz mapy:
 


 

 

Kwiaty parku dworskiego w Porębie Wielkiej.                                                    Poznaj 50 gatunków roślin.                                                                                   Mariola Stefanik

Cena - 20, 00 zł

Książka służy rozpoznawaniu wybranych gatunków rośli. Jej celem jest zachęcenie Czytelników do przyglądania się roślinom przez szkło powiększające i odkrywania nowych dla oka szczegółów. W książeczce przedstawiono 50 gatunków roślin, które w parku dworskim można oglądać, nie schodząc z wyznaczonych ścieżek. Zapraszamy na spacer botaniczny z książką i lupą.

 

Mapa  GORCE.
Cena - 11, 00 zł

 

Mapa turystyczna skala 1: 40 000
Wydawca: Wydawnictwo kartograficzne Compass

Mapa udostępniania GPN.
Aktualne wydanie – cena 8, 00 zł

Jest stałym elementem oferty wydawniczej. Kolejne wydania są aktualizowane i wzbogacane o nowe treści. W czytelny i szczegółowy sposób ukazuje możliwości uprawiania różnorodnych form turystyki na terenie Parku. Ponadto zawiera część tekstową z zagadnieniami przyrodniczymi, kulturowymi i historycznymi dotyczącymi Parku, ilustrowaną fotografiami.

Wydawca: Wydawnictwo Kartograficzne Compass

 

 

Gorczański Park Narodowy - przyroda i krajobraz pod ochroną.
Opracowanie zbiorowe;                                                                           redakcja: Paweł Czarnota, Mariola Stefanik

Publikacjaa przeznaczona do bezpłatnej dystrybucji dla osób i instytucji związanych z ochroną przyrody i wpółpracujących z GPN.

Nowa publikacja monograficzna (o objętości 320 stron), popularnonaukowa, wydana w roku jubileuszowym 35-lecia GPN. Uwzględnia aktualny stan wiedzy i najnowsze wyniki badań nad stanem przyrody GPN. Nawiązuje do prac wykonanych dla potrzeb sporządzania Planu Ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego oraz Planu Zadań Ochronnych dla Obszaru Natura 2000 Ostoja Gorczańska PLH 120018. 

 

 

Gorce - europejskie dziedzictwo przyrody
Opracowanie zbiorowe;

Publikacja przeznaczona do bezpłatnej dystrybucji dla osób i instytucji związanych z ochroną przyrody, współpracujących z GPN  oraz korzystających z oferty edukacyjnej parku.

Publikacja o charakterze albumowym i edukacyjnym (objętość 150 stron), popularyzująca wiedzę o Europejskiej Sieci Obszarów Chronionych Natura 2000, w szczególności o siedliskach przyrodniczych oraz gatunkach zwierząt ważnych dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy.
 

Poznaj 25 gatunków ptaków                                                                    Mariola Stefanik

Zestaw początkującego obserwatora przeznaczony do bezpłatnej dystrybucji dla osób korzystających z oferty edukacyjnej parku, które chcą rozpocząć samodzielną nauke rozpoznawania ptaków w swoim otoczeniu.

Zestaw początkującego obserwatora składa się z 3 elementów. Poradnik „Poznaj 25 gatunków ptaków” prezentuje 25 gatunków ptaków, które są pospolite w całym kraju, żyją w siedliskach łatwo dostępnych, a ich wygląd zewnętrzny jest stosunkowo łatwo rozpoznawalny. Płyta CD zawiera nagrania głosów 25 gatunków ptaków z komentarzem lektorskim ułatwiającym naukę rozpoznawania. Zeszyt ćwiczeń zawiera 10 zadań, służących doskonaleniu i sprawdzeniu umiejętności obserwowania i rozpoznawania ptaków.

 

 

 

Skrzydlaci mieszkańcy Gorców
Paweł Armatys

Publikacja przeznaczona do bezpłatnej dystrybucji dla osób i instytucji związanych z ochroną przyrody, współpracujących z GPN  oraz korzystających z oferty edukacyjnej parku.

Prezentuje Gorczański Park Narodowy jako Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Gorce” (PLB120001). Zawiera przegląd gatunków występujących w GPN i jego najbliższym otoczeniu. Przybliża biologię, ekologię, wymagania siedliskowe, ciekawostki związane z rozrodem i migracjami wybranych gatunków ptaków.  

Gorczańskie wody                                                                                                           Marek Kurzeja, Jan Loch, Marek Ruciński.

Publikacja przeznaczona do bezpłatnej dystrybucji dla osób i instytucji związanych z ochroną przyrody oraz korzystających z oferty edukacyjnej parku

Wydawnictwo opisujące bogactwo przyrodnicze gorczańskich wód. Około 60 stron zawierających informacje o warunkach hydrologicznych Gorców. Opis rekosystemów wodnych ilustrowany fotografiami.

Podgląd formatu pdf dostępny po kliknięciu na okładkę.

Tajemnice gorczańskiej puszczy  

Kazimierz Chwistek, Wojciech Różański, Janusz Tomasiewicz.
Cena: 15, 00 zł


Wydawnictwo opisujące bogactwo przyrodnicze gorczańskich lasów. Napisane prostym językiem, kierowany do szerokiego grona odbiorców.

Twarda oprawa, papier kredowy. Około 60 stron zawierających informacje o historii gorczańskich lasów, ich zróżnicowaniu i kierunkach przemian, opatrzonych wieloma kolorowymi ilustracjami.

Podgląd formatu pdf dostępny po kliknięciu na okładkę.

Przyroda gorczańskich polan

Paweł Armatys, Jan Loch, Marek Ruciński.
Cena: 15, 00 zł


Wydawnictwo opisujące bogactwo przyrodnicze gorczańskich polan. Napisane prostym językiem, kierowany do szerokiego grona odbiorców.

Około 60 stron zawierających informacje o historii polan, opisy zbiorowisk roślinnych oraz  wybranych gatunków roślin i zwierząt, opatrzone wieloma kolorowymi ilustracjami.

Podgląd formatu pdf dostępny po kliknięciu na okładkę.

 

 

Poznaj Gorczański Park Narodowy
Krystyna Popko-Tomasiewicz, Małgorzata Józefiak

cena: 15,00 zł
Książeczka w kieszonkowym formacje, ilustrowana licznymi zdjęciami, zawiera informacje praktyczne przydatne do planowania wedrówki oraz liczne ciekawostki interesujące dla osób chcących rozwijać własne zainteresowania.

   

PRZEWODNIKI PO ŚCIEŻKACH EDUKACYJNYCH
Przewodniki po ścieżkach edukacyjnych, opracowane przez pracowników GPN, cieszą się dużą popularnością, ponieważ są to niewielkie książeczki, które można zabrać z sobą na wycieczkę. Zawierają treści przyrodnicze, kulturowe i historyczne podane w przystępnej formie. Na terenie GPN wyznaczono 10 ścieżek i każda z nich jest szczegółowo opisana w osobnym przewodniku. Każdy przewodnik zawiera miniaturę mapy, dokładny opis trasy i miejsc oznakowanych w terenie jako punkty przystankowe.
Z Łopusznej na Jankówki, Mariola Stefanik.
Cena: 4,00 zł

Przewodnik po ścieżce eduakcyjnej prowadzącej wokół doliny Łopusznej, przez miejsca związane z Sewerynem Goszczyńskim – pisarzem romantyzmu, miłośnikiem gór. Przewodnik zawiera różnorodne treści odkrywające przezd czytelnikeim tajemnice gorczańskiej przyrody i wprowadzające w klimat ludowych wierzeń i legend. Ciekawsze zagadnienia to współpraca storczyków z owadami oraz życie i znaczenie grzybów w ekosystemie leśnym.

Obejrzyj przewodnik klikając na okładkę.
Partyzancką ścieżką na Turbacz, Marek Kurzeja, Ewa Strauchmann.
Cena: 4,00 zł

Przewodnik po ścieżce edukacyjnej łączącej dolinę Łopusznej z grzbietem Bukowiny Waksmundzkiej. Treść przewodnika łączy różnorodne zgadnienia. Są w nim zawarte opisy panoram oraz liczne ciekawostki na temat świata roślin i zwierząt gorczańskiej puszczy i polan reglowych. Osoby zainteresowane historią znajdą w przewodniku informacje o oddziałach partyzanckich, działających w dolinie Łopusznej w latach 1943–1947.

Obejrzyj przewodnik klikając na okładkę.
 

Zeszyty ćwiczeń : "Z Łopusznej na Jankówki" oraz "Partyzancką ściezka na Turbacz"
Przeznaczone do bezpłatnej dystrybucji dla nauczycieli uczestniczących w zajęciach organizowanych przez GPN.

Zeszyty dydaktyczne to propozycja dla nauczycieli i uczniów, którzy chcą w aktywny sposób poznawać przyrodę Gorczańskiego Parku Narodowego i połączyć wędrówkę turystyczną z terenową lekcją przyrody. W każym zeszycie znajduje się 10 zadań do wykonania na trasie ścieżki edukacyjnej. Metodyka zadań jest bardzo prosta i opiera się głównie na bezpośredniej obserwacji, prostych doświadczeniach, a w mniejszym stopniu odnosi do wiedzy, którą uczniowie powinni posiadać.

Obejrzyj zeszyt klikając na okładkę

Dolina Potoku Turbacz, wydanie drugie-zmienione
Jan Loch.
Cena: 4,00 zł


Przewodnik adresowany do wypoczywających w Porębie Wielkiej – Koninkach oraz wędrujących szlakiem niebieskim z Koninek na Turbacz. Szczególnie interesujący dla miłośników dzikiej przyrody. Opisuje trasę biegnącą przez obszar historycznego rezerwatu leśnego „Turbacz”. Pomaga dostrzec różnorodność naturalnych środowisk, wprowadza czytelnika w świat puszczy karpackiej bogatej w gatunki roślin i zwierząt. W opisie poszczególnych przystanków znajdują się też ciekawe wiadomości o przyrodzie nieożywionej – pochodzeniu skał budujących Gorce, dynamice potoku górskiego i źródłach mineralnych.

 

Park podworski hr. Wodzickich i góra Chabówka.
Jan Loch.
Cena: 4,00 zł

Przewodnik po ścieżce edukacyjnej wokół dyrekcji GPN w Porębie Wielkiej. Łączy treści przyrodnicze i historyczne. Jest adresowany do odwiedzających Porębę Wielką i siedzibę Parku. Przedstawia przeszłość parku podworskiego, dworu i rodziny właścicieli na tle kilkusetletniej historii terenu. Miłośnicy przyrody znajdą w przewodniku opis unikatowego grądu lipowego, poznają dzikie rośliny użytkowe.

 

Na Turbaczyk. Ewa Strauchmann.
Cena: 4,00 zł

Przewodnik opisuje trasę biegnącą z Koninek grzbietem Bukowiny na Turbaczyk – jedno z piękniejszych miejsc widokowych w Gorcach. Polecany szczególnie osobom, które interesują się wzajemnymi relacjami człowieka i przyrody. Ukazuje różnorodne formy oddziaływania na środowisko przyrodnicze i krajobraz. Zawiera informacje o historii osadnictwa i gospodarowania w górach oraz ciekawostki nazewnicze. Prowadzi przez miejsca związane Władysławem Orkanem, przybliża jego twórczość i biografię.

Z Turbacza na Jaworzynę Kamienicką.
Marek Kurzeja, Jan Loch, Ewa Strauchmann.
Wydanie II - Cena: 4,00 zł

Przewodnik zawiera treści o bardzo różnorodnej tematyce. Wśród zagadnień przyrodniczych do ciekawszych należą: dynamiczne życie górnoreglowego boru świerkowego, bogactwo szaty roślinnej na polanach oraz roślinność torfowiska wysokiego. Na tle pozostałych przewodników wyróżnia się bogactwem treści historycznych, szczególnie dotyczących działań partyzanckich w Gorcach podczas II wojny światowej.
 

Dolina Kamienicy. Marek Kurzeja

Przewodnik przeznaczony do bezpłatnej dystrybucji dla osób korzystających z oferty edukacyjnej GPN.

 Nowe wydanie przewodnika opisującego walory najdłuższej i najbardziej dzikiej rzeki w Gorcach. Ciekawsze zagadnienia to m.in. biologia i ochrona płazów, ekosystemy leśne, roślinności nadpotokowej i geologia Gorców. Zainteresowani historią z przyjemnością przeczytają o dawnym gospodarowaniu w gorczańskich lasach. Dla wielu czytelników interesującą ciekawostką będzie opis „Papieżówki” – schronu, w którym 1978 roku przebywał kardynał Karol Wojtyła.

Obejrzyj przewodnik klikając na okładkę.

 

Dolina Gorcowego Potoku.
Krystyna Popko-Tomasiewicz

Przewodnik przeznaczony do bezpłatnej dystrybucji dla osób korzystających z oferty edukacyjnej GPN.

Nowe wydanie przewodnika opisującego jedną z piękniejszych tras w Gorcach prowadzącą przez buczyny na polanę Podskały. Zawiera liczne ciekawostki związane z historią szałaśnictwa oraz zwyczajami pasterskimi. Zainteresowani budownictwem regionalnym poznają detale architektoniczne szałasów zagórzańskich. Miłośnicy przyrody znajdą w przewodniku kilka interesujących zagadnień, m.in. dotyczących roli buka jako gatunku lasotwórczego, znaczenia martwych drzew w życiu lasu.

Obejrzyj przewodnik klikając na okładkę.

 

Wokól doliny Poręby.
Janusz Tomasiewicz, Antoni Niedośpiał

Przewodnik przeznaczony do bezpłatnej dystrybucji dla osób korzystających z oferty edukacyjnej GPN.

 Przewodnik zawiera treści o różnorodnej tematyce. Do ciekawszych należy opis obserwatorium astronomicznego na Suhorze oraz historia schroniska na Starych Wierchach. W przewodniku znajdziemy też cenne informacje o tradycyjnej architekturze zagórzańskiej oraz wpływie kultury pasterskiej na krajobraz i przyrodę Gorców. 

Obejrzyj przewodnik klikając na okładkę.

 

 Dolina potoku Jaszcze, wydanie drugie                                                     Jan Loch, Ewa Strauchmann

cena: 4,00 zł
Przewodnik opisuje trasę wytyczoną w rejonie wsi Ochotnica. Najbardziej znanym miejsce na ścieżce edukacyjnej jest "Uroczysko Pamięci po Przechybką" - miejsce katastrofy bombowca amerykańskiego typu Liberatot B-24J w 1944 roku. W przewodniku znajduje się obszeny opis tego wydarzenia. Ponadto, książeczka zawiera informacje o walorach gorczańskich lasów, łąk reglowych oraz historii osadnictwa.


 

 Przewodniki po ścieżkach edukacyjnych - "Pakiet"
   
cena: 20,00 zł
 

Komplet przewodników zawiera 10 tytułów, w tym 7 tytułów w nizszej cenie oraz 3 tytuły gratis. 

 

Publikacje inne, będące w sprzedaży w GPN oraz pamiątki


 

Album "Gorce - góry lasem malowane",                                               Robert Sikora

cena:  80,00 zł

Autorski album fotograficzny, o objętości 160 stron, prezentuje piękno krajobrazu i przyrody Gorców we wszystkich porach roku.                     Zdjęciom o wysokich walorach artystycznych towarzyszy literacki tekst, wprowadzający czytelnika w szczególny nastrój spotkania z tajemnicą gór ... "Z górami jest jak z muzyką ..."

Tekst i opisy zdjęć zostały przetłumaczone na język angielski.


 
 

Broszura  "Kwiaty Gorców"                                                               

Paweł Góralczyk, Bartosz Polak, Damian Nowak

cena: 10, 00 zł

Niewielka książeczka w formacie zeszytowym to mini-przewodnik fotograficzny prezentujący rośliny kwiatowe Gorców. Przedstawione gatunki są pogrupowane zgodnie z okresem ich kwitnienia lub owocowania. Książeczka przydatna dla wszystkich miłośników górskich wędrówek, a szczególnie pomocna dla nauczycieli i przewodników prowadzących grupy szkolne po szlakach trystycznych.


 
 

Kolorowanka "sÓJKA I PRZYJACIELE",    MULTICO                               

cena: 10,00 zł

Kolorowanka dla dzieci ... Wprowadza młodego odbiorcę w świat przyrody....

 


 
 

 

GORCE Przewodnik dla prawdziwego turysty,
Opracowanie zbiorowe,                                                                      

Wydawca - Oficyna Wydawnicza "Rewasz"

Wydanie III , cena: 38,00 zł

Przewodnik krajoznawczy adresowany do osób, które chcą głębiej poznać i zrozumieć region i znaleźć informacje o tym, co być może jest niewidoczne dla oczu. Przewodnik zawiera liczne artykuły z zakresu przyrody, historii, dziedzictwa kulturowego, napisane barwnym, literackim językiem przez autorów, których pasja i życie zawodowe wiążą z Gorcami.

 

 


 

 

 Pocztówki

Zestaw pocztówek, będących w ofercie GPN zmienia się na bieżąco. Aktualnie w sprzedaży:

 - 6 wzorów pocztówek wydanych przez GPN (Salamandra, Głuszec oraz 4 wzory z krajobrazem Gorców)

- cena 2,00 zł/ szt.


 

 

Magnesy ze zwierzętami na drewnie

Wilk, Ryś, Salamandra - 10,00 zł/szt.


 
   

 Koszulka z salamandrą

 cena: 40,00 zł/ sztuka


 

 

 

 

 

 

 

- Znaczek mosiężny grawerowany/pins/ Logo GPN

-  10,00 zł

- Breloczek PCV - salamandra - 10,00 zł

 

 Torba bawełniana z nadrukiem

cena: 15,00 zł/ sztuka

 

Nasze wydawnictwa można nabyć:

 • w Ośrodku Edukacyjnym GPN w Porębie Wielkiej, od poniedziałku do piątku, w godz.: 8.00 – 15.00
 • przesyłką pocztową; zamówienie należy napisać na adres gpn@gorcepn.pl lub pocztą tradycyjną na adres GPN; po wpłacie na konto GPN wysyłamy paczkę z fakturą (nabywca pokrywa koszty przesyłki);
 • W punktach sprzedaży GPN - w Koninkach oraz w Lubomierzu Rzekach na polanie Trusiówka - tylko w sezonie turystycznym


  Odwiedzający GPN mogą korzystać z czytelni w Ośrodku Edukacyjnym - Poreba Wielka 4.

Poniższe wydawnictwa dostępne wyłącznie w bibliotece - czytelni GPN:„Gorczański Park Narodowy. 25 lat ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego”

Wydawnictwo jubileuszowe GPN, adresowane do szerokiego grona odbiorców, szczególnie do nauczycieli, przewodników, turystów i wszystkich miłośników Gorców. Obszerna książka (ponad 330 stron), bogato ilustrowana kolorowymi zdjęciami ujmuje wiadomości o przyrodzie i dziedzictwie kulturowym w 7 głównych rozdziałach:
 1. Charakterystyka ogólna
 2. Przyroda nieożywiona
 3. W świecie roślin
 4. W świecie grzybów
 5. W świecie zwierząt
 6. Człowiek
 7. 25 lat Gorczańskiego Parku Narodowego.
Każdy rozdział składa się z kilku artykułów, szczegółowo omawiających wybrane zagadnienia. Korzystanie z książki ułatwia skorowidz polskich i łacińskich nazw roślin, grzybów i zwierząt oraz słowniczek terminów specjalistycznych.
 

Informator „Jak poznawać Gorce”.
Krystyna Tomasiewicz.

Mała książeczka, pomocna w planowaniu i realizacji wycieczek dla osób, które podczas wędrówki chcą się uczyć i być blisko natury. Szczególnie przydatna dla nauczycieli organizujących „zielone lekcje” w terenie. Zawiera propozycje wycieczek o tematyce z zakresu przyrody, geografii i historii w GPN. Ponadto, w informatorze znajduje się skrócony opis ścieżek edukacyjnych i wybranych szlaków turystycznych, informacje o możliwościach uprawiania różnorodnych form turystyki, o ofercie edukacyjnej GPN oraz bazie noclegowej w Gorcach.

Przewodniki po ścieżkach edukacyjnych

„Dolina Kamienicy”.
Marek Kurzeja.

Pierwsze wydanie przewodnika z 2000r., dostępne wyłącznie w czytelni GPN.  Przewodnik bogaty w różnorodną tematykę przyrodniczą, opisujący środowisko najdłuższej i najbardziej dzikiej rzeki w Gorcach.

„Dolina Gorcowego Potoku”.
Krystyna Tomasiewicz.

Pierwsze wydanie - z roku 2000, dostępne wyłącznie w czytelni GPN. Przewodnik opisuje trasę prowadzącą przez wyjątkowo piękne fragmenty buczyny na polanę Podskały o szczególnych walorach kulturowych.

 

 

 

 

 

 

  

„Ochrona Beskidów Zachodnich” 

 

Wydawnictwo o charakterze naukowym, poświęcone badaniom nad różnorodnością biologiczną, ekologią, sozologią, geologią, geomorfologią Zewnętrznych Karpat Zachodnich i problemom funkcjonowania ochrony przyrody na tym terenie. Jest tutaj miejsce zarówno na klasyczne prace naukowe, począwszy od przyczynków do poznania przyrody Beskidów, a skończywszy na poważnych dysertacjach naukowych, jak również na polemiki i prezentacje swoich poglądów dotyczących kierunków i sposobów realizowania ochrony przyrody w każdym wymiarze przestrzennym.

Informacja dla autorów

 

Zeszyt 1, 2006.

wydany z okazji jubileuszu 25-lecia GPN, otwiera nowy cykl wydawniczy. Prezentuje referaty wygłoszone podczas konferencji naukowej „Wartości, problemy, rola społeczna i przyszłość parków narodowych w Polsce”, która odbyła się w dniach 15-17.X.2005 w siedzibie GPN, w Porębie Wielkiej.

 

 

 

 

Zeszyt 2, 2008.

 

 

 

 

 

 

Zeszyt 3, 2010.

 

 

 

 

 

 

Zeszyt 4, 2012.

 

 

 

Zeszyt 5, 2014.

 

 

 

Zeszyt 6, 2015.

 

 

 

 Zeszyt 7, 2017. 

 

Positive-Power
KSIĘGA GOŚCI | DODAJ DO ULUBIONYCH | POLEĆ ZNAJOMEMU | MAPA STRONY
BIP
Wersja polska
Wersja niemiecka
Wersja angielska